Sunday, 7 May 2017

🐦🐦🐦🐒🐒అల్లరి కోతి-- డాక్టరు చిలకమ్మ🐒🐒🐦🐦🐦

అల్లరి కోతి🐒 --   డాక్టర్ చిలకమ్మ🐦


             మధ్యాన్నం కాస్త చల్లబడి , వర్షం జల్లు కురిసింది. పిల్లలకి ( ఆమాట కొస్తే నాకుకూడా ) వానలో తడవాలని , ఆడుకోవాలని... కానీ నాకు భయం..వీళ్ళకి జ్వరాలోస్తే
నాకే అవస్థ..అసలే చిన్నవాడికి జ్వరం కూడా..అందుకే వాళ్ళని వద్దని ఆపి, మనంమంచికథచెప్పుకుందామా..అనివాళ్ళని మెల్లగా బెడ్ రూమ్లోకి తీసుకెళ్ళి , AC వంకతో తలుపుకూడా వేసేసి, బంధించా.. మెల్లిగా కబుర్లులలోకి దింపా..వాళ్ళు ఊరుకుంటారా..'కథ చెప్పూ'అనినస పెట్టారు..సరే కథ చెప్పడం మొదలు పెట్టా..
             

                   ఒక అడవిలో ,పెద్దచెట్టుమీద కోతి ఒకటి ఉంటోంది. దానికి ఒక చిన్న పిల్లకోతి కూడా వుంది. అది వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిన మాట అస్సలు వినదు ..బాగా
అల్లరి. కొమ్మలమీద దూకడం, దెబ్బలు తగిలించుకోవడం , కనిపించినవన్నీ నోట్లో
పెట్టుకోవడం , వస్తువులు విసిరెయ్యడం ,విరగ్గొట్టడం..అన్నీ అల్లరి పనులే. ఒకరోజు
బాగా వర్షం పడుతోంది.  అమ్మ కోతి , పిల్ల కోతికి వర్షం లో తడవ కూడదు , జ్వరం వస్తుంది..వెళ్ళవద్దు అని చెప్పింది.కానీ పిల్ల కోతి వినదు కదా..అది వద్దన్నా వినకుండా వర్షంలో బాగా ఆడింది.. మరి తడుస్తూ ఆడుకుంటే అప్పటికి బాగానే
వుంటుంది. హాపీగా.. కానీ సాయంత్రం అయ్యేసరికి బాగా జలుబుచేసి జ్వరం వచ్చింది. రాత్రంతా బాగా చలి ,జ్వరం..కోతిపిల్లకి చేవిలోకూడా బాగా నొప్పి వచ్చి తెల్లవార్లూ ఏడుస్తూ , బాధపడింది. ఉదయం వాళ్ళ అమ్మ ,వాడిని ఔల్ (గుడ్లగూబ )
డాక్టర్ గారి దగ్గరికి తీసుకెళ్ళింది. ఆయన కోతి పిల్లను చూసి, జ్వరం బాగా వుంది, జలుబు వల్ల చెవిపోటు కూడా..అందుకే జ్వరం తగ్గే వరకు కోతి పిల్లకి ఆహారం ఏమీ ఇవ్వకూడదు. లంఖణం చేయించాలి అన్నమాట. తరువాత మిరియాలు, శో౦ఠి, తులసి , ఇంకా కొన్ని మూలికలు కలిపి ,కషాయం కాచి 3 సార్లు తాగించమని చెప్పాడు . కానీ ఆ కషాయం కారం గావుండి, కోతిపిల్ల తాగనని ఏడ్చి ,మొండి కేసింది. మరి మందు తాగక పోతే జ్వరం ఎలా తగ్గుతుంది,? తగ్గలేదు. బాగా
ఎక్కువయ్యింది. కోతి పిల్ల వాళ్ళమ్మకి బాగా దిగులేసింది. ఎలా తగ్గుతుంది పిల్లాడికీ అని.. ఇంతలో పక్కింటి ,మరో కోతి చెప్పింది. అడవిలోకి ఒక కొత్త డాక్టర్ వచ్చింది....
డాక్టర్ చిలకమ్మ అని. ఆవిడ బాగా చూస్తుందట , మీ అబ్బాయిని తీసుకెళ్ళు అని చెప్పింది. సరే అని తల్లి కోతి ,పిల్ల కోతిని తీసుకొని ,డాక్టర్ చిలకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళింది.

డాక్టర్ చిలకమ్మ నవ్వుతూ ,కోతి పిల్లను చూసి, చక్కగా పలకరించింది. అక్కడ వున్న బొమ్మలతో ఆడుకోమ్మంది. తరవాత దగ్గరికి పిలిచి, నోరు ,చెవులు పరీక్ష
చేసింది. కోతి పిల్ల ఆవిడ చెప్పినట్లు విన్నది .మరేమీ భయం లేదు తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి , తియ్యటి టానిక్కు లు, సిరప్స్  ఇచ్చింది..( మా పిల్లల డాక్టర్ ..DR.రామసుబ్బయ్య గారు , వీళ్ళని అడిగి మీకు ఎ ఫ్లేవర్ కావాలీ అని అడిగి మరీ వాళ్ళకిష్టమైన ఫ్లేవర్ సిరప్స్ ఇస్తారు మరి..).తరవాత వాళ్ళ అమ్మతో బాగా వీక్ వున్నాడు మీ బాబు అందుకే యాపిల్స్ , బ్రెడ్ ఇవ్వండి. పాలు కూడా గోరువెచ్చగా
గ్లాసులోనే ఇవ్వండి ( సౌమిత్ బాటిల్ మానడం లేదు..),బాటిల్ లో తాగిస్తే ,బొజ్జ నొప్పి వస్తుంది..అస్సలు తాగకూడదు, గ్లాసులోనే తాగాలి ,గోరువెచ్చగా అని చెప్పింది.( సౌమిత్ వెంటనే ,నేను గ్లాసులోనే తాగుతా అనేసాడు..) . బాగా చల్లగావుంది కాబట్టి , వాడికి స్వెట్టర్ వేసి ,కాప్ కూడా పెట్టి ,బ్లాంకెట్ కప్పి
వెచ్చగావుంచాలి అని చెప్పింది. ఇంటికి రాగానే కోతి పిల్ల వాళ్ళమ్మ ,వాడికి బ్రెడ్ ,పాలు ఇచ్చి మందులు వేసింది. కానీ కోతిదగ్గర బ్లాంకెట్ ,స్వెట్టర్ ,కాప్ లేవు. ఆలోచించి  ఒక షీప్ (గొర్రె ) దగ్గరికి వెళ్లి , మా అబ్బాయికిజ్వరంవచ్చింది,కొంచం ఇస్తావా ,బ్లాంకెట్ చేయించుకుంటాను అన్నది. అప్పుడు షీప్ కొంచం వూల్
ఇచ్చింది. అదితీసుకొని ,బ్లాంకెట్ నేసె అతనిదగ్గరికి వెళ్లి బ్లాంకెట్ చేసి ఇస్తారా ,మా అబ్బాయి కోసం అని అడిగి , చేయించుకొంది. ఇంకా కాప్ ,స్వెట్టర్ కావాలి..అవి ఎవరిని అడగాలి అని ఆలోచించి..చాలా మంది పిల్లలని అడిగింది.ఎవ్వరూ మా దగ్గర లేవు అన్నారు. సిద్ధాంత్ ,సౌమిత్ పార్క్ లో ఆడుకొంటున్నారు.వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్లి ,మీదగ్గర స్వెట్టర్ ,కాప్ ఉన్నాయా అని అడిగింది .అప్పుడు సిద్ధాంత్ నాదగ్గర వుంది.
నాచిన్నప్పటిది ,నాకు పొట్టిగా అయ్యింది నేను ఇస్తాను అన్నాడు.సౌమిత్ నా దగ్గర
కాప్ వుంది నేను కూడా ఇస్తాను అన్నాడు..ఇద్దరూ ఇంటికి వచ్చి,అమ్మని అడిగి అవి
కోతికి ఇచ్చారు.కోతి చాలా సంతోషపడి , మీరు ఇద్దరూ మంచి అబ్బాయిలు. మీరంటే
నాకు చాలా ఇష్టం అనిచెప్పి , ఇంటికి వెళ్లి , వాళ్ళ అబ్బాయికి స్వెట్టర్ వేసి..( జలుబు చేసింది కాబట్టి బోజ్జకి ,వీపుకీ విక్స్ రాయాలట.సౌమిత్ ఉవాచ..), దాని కంటే ముందు బోజ్జకి ,వీపుకీ విక్స్ కూడా రాసి, కాప్ పెట్టి ,బ్లాంకెట్ కప్పి ,వెచ్చగా
పడుకోపెట్టింది . మర్నాడు ఉదయం లేచేసరికి జ్వరం తగ్గి పోయింది.. కోతి పిల్ల హాయిగా ఆడుకోంది .
                       

                           దీనివల్ల మనకి ఏమి నీతి తెలిసిందీ..అని అడిగాను..నాకు తెలుసు.. వాళ్ళకి ,పెద్దవాళ్ళు చెప్పినట్లు వినాలి , వర్షం లో తడవకూడదు , అల్లరి చేయకూడదు , కోపం వస్తే అన్నీ విరగ్గోట్టకూడదు..ఇలా అన్నీ అర్ధమైన్దనుకుంటా..
అందుకే.. ఉత్సాహంగా , వాళ్ళ మొహం లోకి చూస్తున్నా..ఇద్దరూ ముక్త కంఠం తో ,
"మనం కూడా డాక్టర్ చిలకమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాలి..బోలెడు బొమ్మలు ఇస్తుందీ.., పైగా అందంగా వుంటుందీ., మనం కూడా ఏంచక్కా చిలకమ్మని  చూడవచ్చు..ఎక్కడ వుంటుందీ  ..?” అన్నారు..ఓరినీ..గడుగ్గాయలూ..అంటే ..కిల కిలా నవ్వుతూనే వున్నారు.Sunday, 16 April 2017

-----------🍅🍅టమాటా🍜 పన్నీర్ మసాలా🍅🍅 -------

---------------------------------- 🍅🍅🍅🍅టమాటా🍜 పన్నీర్ మసాలా🍅🍅🍅🍅 ------------------------------------

ఇక్కడ మేమున్న గౌరీపట్నం లో పాలుదొరకడం కష్టమే..ఒకతను కాలనీ లో పాలు తెస్తున్నాడు.కానీ బాగాలేవు అన్నారు.నేను వుండేది కొద్దిరోజులు.కానీ పాలులేకపోతే గడవదు. అందుకే కొవ్వూరు
నుండి పాలపాకెట్లు తెస్తారు . అవి ఫుల్ క్రీం మిల్క్. లో ఫాట్, 2 % ఫాట్ మిల్క్ (వెన్నతీసిన పాలు )దొరకవట.తిరుమలా మిల్క్ సప్లై . సరే ఇక్కడినుండి వెళ్ళేలోపు ఒక 10 కి.బరువు ఎలాగూ పెరుగుతాను అని డిసైడ్ అయ్యా. ఎందుకంటే చిక్కటి పాలు , కేకు కోసినట్టు వుండే గడ్డ పెరుగు,
మామిడి పళ్ళు,ఏమీ పనిలేకుండా కూర్చుని మింగడం.ఇహ బరువు ఎందుకు పెరగనూ..

         సరే. నిన్న రాత్రి 1/2 లీటరు చిక్కటిపాలు విరిగిపోయాయి. అయ్యో అనిపించింది.నిన్న ఫేస్ బుక్ లో Balabhadrapatruni Ramani గారు మేథీ పన్నీర్ మసాలా షేర్ చేసారు. నేనూ పాలక్ పన్నీర్ ,కాప్సికప్ పన్నీర్ మసాలా ,మేథీ చమన్ చేస్తూనే ఉంటా.కానీ ఇంట్లో ఆకుకూరలు లేవు.
ఎలాగా అనుకున్నా. మామూలుగా మసాలా రైస్ చేసినప్పుడు  టొమాటో గ్రేవీ కర్రీ చేస్తాను.అది గుర్తొచ్చి ,టమాటో పన్నీర్ మసాలా ఎందుకు చెయ్యకూడదూ ..అనుకున్నా.

                       విరిగిన పాలని ,పల్చటి బట్టలో వడకట్టి ,దానిపై  బరువు పెట్టాను.ఉదయానికి చక్కగా చెనా (పాల విరుగు ) రెడీ. మామూలుగా నేను ఈ విరుగుతో 'కలాఖండ్' చేస్తా . లేదా '
రసగుల్లా' చేస్తాను.కానీ స్వీట్ తినేవారేరీ.. నాకు ,మావారికీ స్వీట్స్ ఇష్టం లేదు. మా అబ్బాయికి అల్లుడికీ ఇష్టం. ఈ చెనా లో సరిపడా పంచదార వేసి , పాన్ లో తిప్పుతూ వుంటే ,పాకం వచ్చి కొద్దిగా గట్టి పడుతుంది. అప్పుడు కొద్దిగా నెయ్యి ,వేయించిన డ్రై ఫ్రూట్స్ , ఏలకుల పొడి వేస్తే కలాఖండ్.

చెనాని ,ఉండలు చేసి, మరుగుతున్న నీటిలో 2 ని ,మళ్ళీ  పంచదార పాకం లో 5 ని వేస్తే. రసగుల్లాలు తయారవుతాయి.

                          టమాటో పన్నీర్ మసాలా కి ,రెండు ఉల్లిపాయలతరుగూ  ,1 sp అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద, 5  టమాటో లు రెడీ చేసుకొన్నా.పాన్లో 2 sp ఆయిల్ వేసి ,వుల్లితరుగు వేసి ,వేగాక ,అల్లం
వెల్లుల్లి ముద్ద +పసుపు + కొంచం కరివేపాకూ వేసాను.అవికూడా వేగాక 2 sp కారం వేసా.టొమాటోలు పెద్దముక్కలు గా కట్ చేసి వేసాను. పావు కప్పు నీళ్ళు పోసి మూతపెట్టి 3 ని .మగ్గించా. తరువాత
పనీర్  / చెనా  వేసి బాగా కలిపి అందులో ఎవరెస్ట్ వారి "కిచన్ కింగ్ " అనే మసాలా వేసా. ఇది గరం మసాలా లాగా కాకుండా.కసూరీ మేథీ డామినేషన్ వుండే మసాలా. గ్రేవీ కూరలకి చాలా బావుంటుంది.
మూత పెట్టి 3 ని. తరువాత చిటికెడు పంచదార + సరిపడా ఉప్పు వేసి , స్టవ్ ఆఫ్ చేసి కొత్తిమీర చల్లాను. నూనె తేలుతూ ,కమ్మటి వాసనతో చాలా బావుంది.

                                   మధ్యాన్నం మావారు భోజనానికి వస్తే వడ్డించి ,ఎదురుగా కూర్చున్నా.బీరకాయ పెసరపప్పు తో ఒకవాయ అయ్యింది.నెక్స్ట్ టమాటో పనీర్
మసాలా.మాట్లాడకుండా తిన్నారు. మళ్ళీ కొంచం వేసా.నాకు మండిపోతోంది.ఏమీ చెప్పరే. మళ్ళీ రెండో వాయ కూరతో.అప్పుడు "ఏమిటీ టమాటో కూరా "..అన్నారు. "కాదు ..కాకర కాయ..కూర.."
అన్నా మంటగా. ఒక్కసారి ఆశ్చర్యంగా తలెత్తి.చూసి , "గసాలు ,జీడిపప్పు వేసావా ".అన్నారు. నేను
"మీకు ఇప్పుడు వంట చెయ్యడం వచ్చుగా కనుక్కోండి .." అన్నా. మరో రెండు ముద్దలు లాగించి.".పన్నీరు వేసినట్లున్నావ్ ..ఎక్కడిదీ..ఇక్కడ దొరకదుగా.." అన్నారు.  నేను ఉత్సాహంగా.."నిన్న విరిగిన పాలు ,వేస్ట్ చేయకూడదని ,ఇలా కూరచేసాను.." (ఎంత పొదుపో నేను
చూసుకోండి అని గర్వంగా..)..ఏమీ మాట్లాడకుండా పెరుగన్నం తిని , వాష్ బేసి వైపు తిరిగి ,"ఇక రోజూ
ఒకపాకేట్ పాలు విరగ్గొట్టి ,ప్రయోగాలు చేస్తావన్నమాట ..." అన్నారు. "లేదు..విరిగినా డ్రైనేజ్ లో
పారబోసేస్తా..ఎందుకొచ్చిన ప్రయోగాలూ..అంత కష్టంగా మింగడం ఎందుకులెండి .."
.అన్నా..ఉక్రోషంగా. హు..చేసి పెడితే తిని..ఇలా అంటారా అని..

" రాదే చెలీ..నమ్మరాదే చెలీ ..మగవారినిలా నమ్మరాదే చెలీ.." అని పాడుకుంటుంటే..ఇంటర్ కాం
మోగింది. నాకిక్కడ ఫోన్ చేసేది పతిదేవుడే.. అందుకే విసురుగా "హలొ.."అన్నా..

" నవ్వుతూ అన్న్నాలే..కూర సూపర్. చాలాబావుంది.రాత్రికి రోటీస్ లోకి ఇంకా బావుంటుంది .."
23-5-2014
Usha

యాండోయ్ -ఇలాగొచ్చి ఓమాటినిపోండీ....!!


------- యాండోయ్ -ఇలాగొచ్చి ఓమాటినిపోండీ----!!!
               నేను౦డే  గౌరీపట్నం కి దగ్గరలో అంటే 5 కిమీ . దూరంలో పంగిడి అనే వూరు వుంది.అక్కడ
బుధవారం సంత.కూరలు ఒక్కటే చూసాను.ఇంకా గుడ్లూ ,చేపలూ,మాంసమూ అవీ కూడా
ఉన్నట్టున్నాయి. కూరల రేట్లు మాత్రం మండి పోతున్నాయి. ఏది అడిగినా పావుకిలో 10 రు., 15
రు.బేరం ఏమీలేదు . సరే తప్పేదేముందీ ? కూరగాయలు మాత్రం ఫ్రెష్ గాలేవు,,.అలాచూస్తూ కొంటుంటే..అక్కడ వాళ్ళ మాటలు వినపడ్డాయి.
"యాండీ..వుల్లిపాయలెంత.." "యాండీ గోంగూర ఎలగిస్తారు..?" "యాండీ .పచ్చిరగాయలు
(పచ్చిమిర్చి ) ఎలగేటీ ." అని..అదే మన హైదరాబాద్  లో అయితే .,కేకలు పెడుతూ పిలవడం, మాదగ్గర తీసుకోమనడం ,బ్రతిమిలాడటం ఉంటుంది ..ఇక్కడ అదేమీ
ఏమీ లేదు . ఇష్టమైతే కొనుక్కో..అనే టైప్ లో వున్నారు. గోరుచిక్కుడు ఎండిపోయి వుంటే
మావారు.."ఎన్టీ..ఇలా ఎండిపోయి వుంటే ఎలా..? ఫ్రెష్ గా వుండాలి.." అన్నారు. "సార్
గారండీ..ఎండలు ఎలాగున్నాయి చెప్పండి..? కావాలనుకొంటే కొనుక్కోవాలండి..లేపోతే
మానుకోవాలండి.." అన్నాడు మర్యాదగానే .
హైదరాబాద్ లో 'మీరు' అన్న మాట వినపడదు.నువ్వ
నే అంటారు."దోసకాయలు గారంటీగా చేదు ఉండవా ..?"..అంటే.." నువ్వు బలేగజెప్తవ్ సారూ
..మన బతుక్కే గారంటీ లేదు..ఇగకూర గాయలకి యాడ గారంటీ ఇద్దు చెప్పు.." అని..కొట్టిపారేస్తారు.

మరోపక్కన ఉల్లిపాయలు కొందామని వెళ్ళా.  "ఎంత బాబూ.." అని నేనడిగే లోపు నా వెనుకే.."
యాండీ ..వుల్లిపాయలెన్తండీ.." అని వినపడింది. తిరిగి చూసా..ఆవిడ ఆకారానికి, అడిగిన తీరు
,సంస్కారానికి ఆశ్చర పోయేలోపే.. అతను  .." పదేన్రూపాలండీ..కిలో.." అన్నాడు.ఈవిడ
వుల్లిపాయలేరి  తూకం గిన్నెలో పోసింది . అతను రెండు తీసి ..పక్కనపడేసాడు." బలేటోరండీ
..బంగారంలాగా జేత్తన్నారే..రొండు ఎక్కువైనాయేటండీ..వున్నీయండి..".అంది ఈవిడ.

"మరి..రొండ౦న్టే ..100 గ్రా.ఉంటాదండీ .." అన్నాడు.ఇక్కడ నేను చెప్పాలనుకొంటుంది
వారి మధ్య మర్యాద పూర్వక సంభాషణ .ఒకరినొకరు గౌరవించుకోవడం. నాకు చాలా ఆశ్చర్యం
అనిపించింది. సమాజంలో ఉన్నత వర్గాల మధ్య వుండే గౌరవ మర్యాదలు ,లోవర్ మిడిల్ కంటే
తక్కువ గా వుండే వారు కూడా అలవర్చుకొన్నారు. అదీ..నాకు నచ్చింది.
అలాగే  " సార్ గారండీ " "మేడమ్ గారండీ" అనే పిలుస్తారు ...తమాషాగా అనిపించింది నాకు ...తూగోజీవాళ్ళకి ఎటకారాలేకాదు ...మర్యాదలూ ఎక్కువే ... ఏమంటారూ ..:)


Wednesday, 11 May 2016

💍💍💍💍 పచ్చరాయి ఉంగరం 💍💍💍💍

💍💍💍💍💍 పచ్చరాయి ఉంగరం  💍💍💍💍💍నాకు పదేళ్ళ వయసప్పుడు జరిగిన ఒక సంఘటన ఇది. నేను ఎప్పటికీ

మరచిపోలేని అమ్మ జ్ఞాపకం. అమ్మకి పెద్దగా నగల పిచ్చి వుండేది కాదు. నాన్న పెద్ద

లాండ్ లార్డ్ అయినా.. వర్షాధార మెట్ట పంటలూ ,ఆదాయం తక్కువ ,ఖర్చులు

ఎక్కువ.బంగారం ధర తక్కువే అయినా ,స్తోమత వున్నా ,ఎందుకో సింపుల్ గానే

వుండేది అమ్మ. కానీ ఒకసారి అమ్మ ఉంగరం చేయించుకొంది...చాలా

ఇష్టంగా...పచ్చరాయి (ఎమరాల్డ్) ఉంగరం. దాని కోసం చారిని పిలిచింది.చారి

కంసలిబత్తుడు. సిరిపురం నుండి వచ్చేవాడు. అతని దగ్గర చిన్న త్రాసు

వుండేది.చిన్నఇత్తడి  దొప్పలు , ట్వైన్ దారంకట్టి చేసిన తూకం ,త్రాసు..(దాని ఎదో

పేరుతో పిలిచేవారు .గుర్తురావడం లేదు ) అందులో వస్తువులు,బంగారం

తూచడానికి ,రాగి పైసా, సత్తు పైసా, గురవిందగింజలూ..ఇలా చాలా సంజామా తో

,పెన్సిల్ బాక్స్ లాంటి ఒకపెట్టే ,కాఖీ గుడ్డ సంచిలో పెట్టుకొని వచ్చేవాడు.నాకు

ఆత్రాసుతో ఆడుకోవాలని చాలా ఇష్టం గావుండేది. కానీ అతనికి భయం ఎక్కడ

తెగిపోతుందో అని. ఒక గురవి౦ద  గింజ చేతిలోపెట్టి ," వద్దు అమ్మాయి గారూ "

అనేవాడు.. నేను తరవాత ..తరవాత డబ్బా మూతలకు చిల్లులు పెట్టి ,దారాలు కట్టి

,పైన మరో కర్రకి వేలాడా దీసి,మధ్యలో మరో దారం కట్టి (బాలన్స్ ),త్రాసు తయారు

చేసుకోనేదాన్ని. తూకం వెయ్యడానికి , రాళ్ళు ,కుండపెంకులూ గుండ్రంగా ఉండేవి

వెతుక్కొని ,ఆడుకోనేవాళ్ళం.
       

                  సరే చారి వచ్చి ,అమ్మ చెప్పినట్టు పచ్చరాయి ఉంగరం చెయ్యడానికి ,

పాత బంగారం ,ముక్కలూ ..అవీ తీసుకొని వెళ్లి , 10 రోజుల్లో చేసి తీసుకొచ్చాడు.ఆకు

పచ్చ రాయి ఉంగరం..ధగ ,ధగ మెరుస్తూ..ఎర్ర కాయితంలో..ఎంత

బావుందో..నాలుగుపలకల చిన్నరాయి.అమ్మ వేళ్ళు తెల్ల్లగా,సన్నగా ఉండేవి.పైగా

గోరింటాకు పెట్టుకొని ఇంకా అందంగా వున్నాయి అమ్మ ఆ ఉంగరం పెట్టుకొంటే

,అమ్మ ఎడమ చెయ్యి ఎంత బావుందో..నాకూ పెట్టుకోవాలని అనిపించి, “

అమ్మా..నాకు పెట్టు..అమ్మా నాకు పెట్టు ..” అని గొడవ చేస్తే , తీసి పెట్టింది.కానీ

చిన్నపిల్లని కదా ,లూజ్ గా వుండేది. “చూడు ..లూజ్ గా వుంది. పడిపోతుంది ..”

అని అమ్మ తీసేసి ,మళ్ళీ తనవేలికి పెట్టుకొనేది. నా గొడవ పడలేక ఒకరోజు

ఉంగరానికి చుట్టూ దారం చుట్టి , జారిపోకుండా ,నా వేలికి పెట్టింది. మరి నా

చెయ్యి అమ్మ చెయ్యి అంత అందంగా కనపడలేదు.ఎందుకంటే అమ్మ తెల్లని చేతికి

ఎర్రగా గోరింటాకు పండి, అందంగా వుంది. నేను పెట్టుకోలేదు. ఇంట్లోనే చెట్టు. మా

చాకలి కోసి ,రుబ్బుతుంది ఎప్పుడూ..కానీ నేను రాములును (మా జీతగాడు )

తొందరపెట్టి ,కోయించా..ఆకుకోసి , పెరట్లో వున్న పెద్ద రోట్లో రుబ్బడానికి

కూర్చున్నాడు రాములు. నేను రుబ్బుతానని కూర్చున్నా, “ వద్దు..అమ్మాయి

గారూ ,చెయ్యి నలిగి పోతుందీ ..” అని వారించినా, మనం వినం కదా.. అయితే చేతికి

పచ్చరాయి ఉంగరం వుంది. కొత్తగా మెరుస్తూ..దానికి గోరింటాకు అంటి , ఎర్రగా

అయిపోతే... అప్పుడు ఎలా..? అమ్మ తిట్టదూ ..అందుకని చేతికి గట్టిగా వున్నా,

బలవంతంగా సబ్బు పెట్టి మరీ తీసేసి ,వళ్ళో పెట్టుకొని ,రుబ్బడం మొదలు పెట్టా. కానీ సరిగ్గా

రుబ్బలేను. రాములుకి భయం,చెయ్యి నలిగితే  అమ్మ తిడుతుందని ..”చిన్నపిల్లతో

పనిచేయి౦చావా .. నువ్వేం చేస్తున్నావ్ ..” అంటే.. అదీ వాడి భయం. ఇంతలో బ్రాహ్మణవారి

అన్నమ్మ, అంజిబాబు నా ఫ్రెండ్స్. "ఆడుకుందామా "అంటూ వచ్చారు.. ఇంకేముందీ

లేచి పరుగెత్తా...
         

                             అమ్మ రాత్రి అన్నం తిన్నాక, చేతికి గోరింటాకు పెడుతూ ,చెయ్యి

చూసి “ఉంగరం ఏదే..ఉషా..” అని అడిగింది. నిద్రతో కళ్ళు మూతలు పడుతున్నాయి.

“ రేడియో మీద పెట్టానమ్మా..” అన్నాను. మా ఇంట్లో , పెద్ద హాలు , అందులో గోడకి

వేసిన పెద్ద చెక్క టేబులూ, దాని మీద పెద్ద మర్ఫీ రేడియో ఉండేవి. ఆ రేడియో మీద

అమ్మ క్రోషియా తో అల్లిన క్లాత్ వేసి వుండేది. ఆ రెడియోమీద పెన్నులూ ,

చిల్లరడబ్బులూ, నాన్న గడియారం, బుల్లెట్ మోటార్ సైకిల్ తాళాలు , పంచాంగం ,

ఇలా సర్వ వస్తు సముదాయం వుండేది. అందుకే ఏదన్నా జాగ్రత్త చేయాలంటే ,అదే

సరైన ప్లేస్. గాడ్రెజ్ బీరువా వున్నా , అది తాళం తీసి ,అందులో పెట్టే అలవాటు లేదు

ఎవ్వరికీ . అందుకే అలా అలవోకగా చెప్పేసా. అమ్మ నాకు గోరింటాకు పెట్టి ,చేతికి

గుడ్డ కట్టి , చాపవేసి దాని మీద పాత బెడ్ షీట్ వేసి (పక్క బట్టలకి గోరింటాకు

అంటకుండా..) పడుకోబెట్టింది. తెల్లారి  లేచాక , గబగబా చేతులు కడుక్కొని

చూసుకొంటే ఎర్రగా పండిన చేతులు..నాకే ముద్దొచ్చాయి.కానీ అసలు నేను

గోరింటాకు పెట్టుకోవాలని గొడవచేసి మరీ ..పెట్టుకొంది ఉంగరం కోసం కదా..అది

లేదు. నాకు అమ్మ మీద కోపం వచ్చింది. “అమ్మ ఎప్పుడూ ఇంతే..నిద్రపోగానే

ఉంగరం లాగేసుకొంటు౦ది..” అనుకొంటూ..కాళ్ళు టపటపా నేలకేసి కొడుతూ..

ఏడుస్తూ.. “ నేను నిద్రపోగానే నా (?) ఉంగరం లాగేసుకోన్నావా ..? నా ఉంగరం

నాకిచ్చేయ్ ..” అంటూ పేచీ మొదలెట్టాను. అమ్మ తెల్లబోయి.. “ నిన్న నీకే పెట్టా

కదా..దారం చుట్టి , నేను తీసుకోలేదు. అన్నట్టు నిన్న గోరింటాకు పెడుతున్నప్పుడు

,రేడియో మీద పెట్టానన్నావ్..? వెళ్లి చూడు.”.అంది కాఫీ పెడుతూ.. గబగబా అటు

పరుగెత్తా. కానీ అక్కడ లేదు. పెడితేగా ఉండటానికీ..మళ్ళీ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్లి “

లేదమ్మా..” అన్నా.. నేను చూస్తాలే  తరవాత అన్నది. మళ్ళీ గంటకి.. “అమ్మా

ఉంగరం..” అంటూ గోల పెట్టా.. అమ్మ వచ్చి చూసింది..లేదు. అన్నీ తీసి ,

రెడియోమీద క్లాత్ దులిపి చూసింది..ఉహూ.. అప్పుడే చాకలి లచ్చి (లక్ష్మి ..కానీ

అంతా అలాగే పిలిచేవారు.) ఇల్లు వూడుస్తోంది. అమ్మ “ లచ్చీ..ఉషమ్మ ఉంగరం

టేబుల్ మీద పెట్టిందట..వూడ్చేతప్పుడు జాగ్రత్త గా చూడూ..” అంది.. ఇల్లంతా రెండు

సార్లు వూడ్చినా ఉంగరం లేదు. అమ్మకి కంగారు మొదలైంది. మళ్ళీ నన్ను దగ్గర

కూర్చోపెట్టుకొని ,మెల్లిగా .. “ ఆలోచించి చెప్పు.. ఎక్కడ పెట్టావు..? ఎప్పుడు

తీసావూ..? ఎవరింటికైనా వెళ్ళావా,,? ఎవరికైనా ఇచ్చావా ..” ఇలా పాపం చాలా

రకాలుగా అడిగింది. “సాయంత్రం స్నానం చేసేటప్పుడు తీసావా..? సబ్బు

రుద్దుకొంటు౦టే జారిపోయిందా ..” అమ్మ దిగులు పడింది.  “ చేయించి నెలన్నా

కాలేదు ... ఎవరి దిష్టి తగిలిందో..” అని .  సబ్బు మాట విన్నాక అప్పుడు

గుర్తొచ్చింది..సబ్బు పెట్టి బలవంతం గా ఉంగరం తీసిన గుర్తువచ్చింది ... అప్పుడు

చెప్పా.. “ ఆ గుర్తొచ్చింది..నిన్న గోరింటాకు రుబ్బాగా..అప్పుడు తీశా..” అన్నా..అమ్మ

ఆశ్చర్యంగా “ నువ్వు రుబ్బడం ఏంటీ..? రాములు కదా రుబ్బింది..” అని..రాములు

ని పిలిచింది. “ రాములూ, నువ్వు రుబ్బలేదా గోరింటాకు ? ఉషమ్మ గారు

రుబ్బానని అంటోంది ..” అని గట్టిగా అడిగింది. “ అమ్మాయిగారు రుబ్బుతానని శానా

గొడవ సేసినారండి..వద్దన్నా ఇనలేదు..మళ్ళీ బాపనోరి పిల్లలు రాగానే ..

ఎల్లిపోయారు..అప్పుడే లచ్చిమి వచ్చి..నేను రుబ్బుతాలే అని రుబ్బిందండి. నేను

గొడ్లకాడికి (పశువులు ) ఎల్లిపోనాను. రోటికాడికి పోలేదు.” ..మళ్ళీ కథ లచ్చి దగ్గరికి

వచ్చింది.అది “నేనే రుబ్బాను..కానీ ఉంగరం సంగతి తెల్వది , చీకట్లు పడ్డాయి ఏమీ

కాపడలేదు(కనపడలేదు )కంటికి ..దొరసానీ ..” అన్నది.. “ అప్పుడు

కనపడకపోయినా, ఉదయం వాకిలి వూడ్చింది నువ్వేకదా మళ్ళీ..నీకు కాకపొతే

ఎవరికి  దొరుకుతుంది.? నిజం చెప్పు దొరకి తెలిస్తే గొడవై పోతుంది...” అని ఎన్ని

రకాలుగా చెప్పినా అది ..నాకు దొరకలేదనే ..అన్ని వోట్లు పెట్టి ,చెప్పింది. అమ్మ విసిగి

పోయి ,ఉక్రోషం పట్టలేక ,నా చెంప పగలగొట్టి..కళ్ళనీళ్ళు పెట్టుకొని..ఊరుకుంది.

నాన్నకు తెలిస్తే మళ్ళీ గొడవ అని.
                   

                                                   అప్పటి నుండి అమ్మ మళ్ళీ ఉంగరం

పెట్టుకోలేదు. నాకు బుద్ధితెలిసాక అమ్మచేతికి ఉంగరం చూళ్ళేదు. నా పెళ్ళయి ,

ఉద్యోగం చేస్తున్నప్పుడు “అమ్మా ..నీ ఉంగరం నేనే పారేశా కదా..నీను ఉంగరం

కొంటాను. మళ్ళీ పచ్చరాయి ఉంగరం ..” అని నేనంటే..  “ ఛ..వద్దొమ్మా..నువ్వు

కొనడమేంటీ..అయినా నాకు ఉంగరం అచ్చిరాలేదు..వద్దు.”అనేది. నాకు చాలా గిల్టీగా

వుండేది. కానీ అమ్మకి ఉంగరం మాత్రం కొనలేదు.. 3 సం. క్రితం ,మావారు మా

పెళ్ళిరోజుకి ,ఉంగరం కొన్నారు. విచిత్రం గా “పచ్చరాయి” ఉంగరం..ఎమరాల్డ్..అచ్చం

అమ్మ పోగుట్టుకున్న ,ఉంగరం లాగే ఉంది. కాకపోతే సైజ్ కాస్త పెద్దగా..అమ్మ వేళ్ళు

సన్నగా ఉండేవి. మరి నా వేళ్ళు లావు.వెంటనే అమ్మ గుర్తొచ్చింది..అమ్మ ఫోటో

దగ్గర పెట్టి ,గంటసేపు ఏడ్చాను. కానీ అమ్మకి ఉంగరం మాత్రం కొనలేకపోయాననే

బాధ, నా జీవితాంతం వేధిస్తూనే వుంటుంది.అమ్మా నన్ను క్షమించవూ..

( అమ్మ ఫోటోలో నవ్వుతోంది. “పిచ్చిదానా..నీకోసం నేనే కొన్నా ఆఉంగరం ..నీకూ ఇష్టం గా మరి”..అని..)అమ్మా నాన్నలకి నమస్కారాలతో..

 కన్నీటితో అమ్మకి అంకితం.. నీ ఉష.