Tuesday, 9 October 2018

🌲🌷🌺🌹🌻🥀🌲మా బతుకమ్మ పండుగ కథలు ౼9 చద్దుల బతుకమ్మ 🌲🌺🏵️🌹🌷🌲

🌲💐🌲💐🌲💐 చద్దుల బతుకమ్మ 💐🌲💐🌲💐🌲

పండుగ అనగానే అమ్మ కొన్ని పనులు విధిగా చేయాల్సిందే ! తెల్లవారు ఝామున 4 గం . కి ముందే నిద్ర లేవడం , తెల్లవారే వరకు అందరికీ తలకు నూనె అంటి తల స్నానాలు , ఇల్లంతా కడిగించడం , ముగ్గులు పెట్టడం . నాము , బియ్యం మెత్తగా నూరి ఇల్లంతా తెల్లటి ముగ్గులతో భలే మెరిసి పోయేది . మామిడి తోట నుండి మామిడి కొమ్మలు తెచ్చి వరండా చుట్టూ , అన్ని గడపలకి మామిడి తోరణాలు కట్టించేది . గడపలకు పసుపు రాసి ,కుకుమ , బియ్యప్పిండి తో అలంకరణ .
తడిసిన బండలు , పచ్చటి మామిడాకుల వాసనతో  వింతైన వాసన గుభాళీంచేది . హాల్లో ఒక ప్రక్కన  ఈత చాప వేసి దానిమీద పెద్ద బస్తాడు తంగేడు , తేలుగొండి  పూలు పోసి తడి చీర కప్పి ఉంచేవారు . తంగేడు పూల గమ్మత్తైన వాసన అక్కడంతా వ్యాపించి ఉండేది . మరో పక్కన బతుకమ్మ పేర్చేటప్పుడు  మధ్యలో నింపే పిప్పింటాకు మరో పెద్ద కుప్ప .

           ఇక వంట ఇల్లు విడిగా రెండు పెద్ద గదులుగా ఉండేది . అక్కడ పిండివంటలు , చద్దుల వాసన ఘుమ ,
ఘుమలు . రెండు పెద్ద ఇనుప పొయ్యిలు ,
కట్టెలు మండుతూ ..పొగ తో వంటిల్లు నిండిపోయేది . అయితే తడికట్టెలు కాకుండా , బాగా ఎండిన కట్టెలు కాబట్టి చక్కగా మండేవి, కొద్దిగా పొగతో . అమ్మ వంట
అవగానే చద్దులు , స్టీలు కాన్లలో సర్దేసి , భోజనాలు కాగానే  బతుకమ్మను పేర్చడం మొదలు పెట్టేది .  రెండుగంటలకు పైనే పట్టే
పెద్ద పని అది . పిల్లలందరం, సాయంచేసి తంగేడు పూలు , రంగులద్దిన గడ్డిపూల కట్టలు , అమ్మా ఇప్పుడు ఇవి పెట్టు , ఈ రంగు బావుంటుంది అని సలహాలిస్తూ
..అందిస్తుంటే ..అమ్మ ప్లేట్ లో ముందు గుమ్మడాకులు వేసి , పూలు పేర్చెది . దేనితరువాత ఏవి ఇవ్వాలో , ఎలా సమానంగా మడతలు పెట్టి ఇవ్వాలో అమ్మ చెప్పినట్టు ఇచ్చేవాళ్ళం .

          అమ్మ మంచి టీం లీడర్ . పిల్లల్ని అంటే మమ్మల్ని అన్ని పనుల్లో ఇన్వాల్వ్ చేసేది . పండుగలకి చేసే పనులు , పిండి వంటలకి  కూడా మాకు పనులు చెప్పి
చేయించేది . మంట , పొయ్యి దగ్గర చేతులు
కాలతాయి   జాగ్రత్త అంటూనే , మాకు పనులు
నేర్పేది . పిండి జల్లెడ పట్టడం , నేల శుభ్రం చెయ్యడం , వండినవి డబ్బాల్లో సర్దడం ,
కట్టెలు , గరిటెలు , ప్లేట్లు అందించడం .. కాస్త పెద్దయ్యాక నూనెలో వేయించడం కూడా . పాలకాయలు , గవ్వలు వత్తడం , పల్లీ
మిఠాయి కి పల్లీలకు పొట్టు తీయడం .. ప్రతీ
పనిలో మేం అమ్మ ప్రక్కనే ఉండి , కబుర్లు చెబుతూ సాయం చేసేవాళ్ళం . మధ్యలో అమ్మా కొంచం రుచి చూస్తాం అని చేతిలో పెట్టించుకొని , తింటూ.. మధ్య , మధ్య నాన్న
వంటిట్లోకి వచ్చి , వండినవి నోట్లో వేసుకుని ..ఇంకా కారం పడుతుంది , ఉప్పు తగ్గింది ,
నువ్వులు వేగలేదు , కర కర లాడట్లేదు అని
వంకలు పెట్టి వెళ్ళేవాడు . అమ్మ విసుక్కునేదీ మిమ్మల్ని మెప్పించలెం బాబూ అని .. చివరకు బానే ఉన్నాయిలే అనేవాడు .

సరే మళ్ళీ బతుకమ్మ దగ్గరికి వద్దాం . ముందు పెద్ద పువ్వులు , బరువైనవి పేర్చి , రాను రాను వెడల్పు తగ్గిస్తూ , కోన్ షేప్ లో పేరుస్తూ , పైన తేలికైన పూలు , రంగు రoగుల్లో పేరుస్తూ  , పైన గుమ్మడి పువ్వు పెట్టి ముగించేది . పెద్ద బతుకమ్మ , ప్రక్కనే తోడు బతుకమ్మ లపైన దేవుడిదగ్గర ఉదయమే పెట్టి పూజ చేసిన గౌరమ్మలను ఉంచేది . పెద్దగా పేర్చిన బతుకమ్మను ఎలా తీసుకెళ్ళాలి ? పూలు కదలి పోతాయి కదా ! అందుకే ప్లేటు కిందినుండి  గట్టి దారం పసుపు రాసి , నాలుగు వైపులా పైకి తీసి కట్టేవారు .అప్పుడు పువ్వులు కదలకుండా గట్టిగా ఉంటాయి . బతుకమ్మ చుట్టూ అగరు వత్తులు గుచ్చి ఉంచేవారు .
   
        మళ్ళీ గబ,గబా తయారు కావాలి . చద్దుల బతుకమ్మ గుడి దగ్గర కాదు , వూరికి దూరంగా ఉన్న చిన్న గుట్ట మీద . బల్ల
పరుపుగా ఉన్న ఆ బండ ని , గిద్దె బండ అనేవారు . ప్రక్కనే పెద్ద నీళ్ళ కుంట ఉండేది .అందులో బతుకమ్మ లను వదిలి పెట్టేవారు .వూరికి 1 కి మీ దూరం లో ఉండేది . అక్కడికి వెళ్ళాలి .  బతుకమ్మను మోయడానికి ఇద్దరు ఉండేవారు , భుజాలు మార్చుకునేవారు బరువైనప్పుడల్లా .. పైగా కొండ చిన్నదైనా పైకి ఎక్కాలి కూడా బరువుతో
.  ప్రసాదాల కాన్లు  కూడా ఉండేవి . అందరం తలా ఒకటి పట్టుకునేవాళ్ళం . తిరిగి వచ్చేటప్పుడు చీకటి పడిపోతుంది . పల్లెటూరు , వీధి దీపాలు ఉండవు ,
అందుకు పెట్రో మాక్స్ లైట్లు మూడు , నాలుగు తెప్పించేది అమ్మ .
   
            కొత్త బట్టలు కట్టుకుని తయారు అయ్యేసరికి , సన్నాయి మేళం వచ్చేసేది . ఇంటి ముందు చక్కాగా పాటలు వాయించేవారు .  బతుకమ్మ పైన చిన్న ,రవికల బట్ట , వడి బియ్యం మూట ( చిన్నది
) పెట్టి , పెరుగన్నం  కలిపి మూడు ముద్దలు ఇంటి ఆడపిల్లకి తినిపించాలి . ఇంకెవరికీ ..? నాకే ! తరువాత నా చేత్తో చల్ల (మజ్జిగ ) గడపకు మూడుసారు అద్దించి ,  దేవుడికి , పెద్దలకి నమస్కారం చేయించేది అమ్మ !
మీకు ఏమి గుర్తుకు వస్తోంది ? ఆడపిల్లను
ఆత్తవారింటికి ఇలాగే పంపుతారు కదూ .. వడి బియ్యం , పెరుగన్నం పెట్టి . అవును .. అచ్చం అలాగే .. బయట సన్నాయి మేళం , బోలెడంత మంది ఊరిజనం , హడావుడి అచ్చు అలాగే ! అమ్మ కళ్ళనీళ్ళ పర్యంతం అయ్యేది .  బతుకమ్మను నెత్తికెత్తుకుని మేళ lతాళాలతో , వెనక మేం ఠీవిగా నడుస్తూ
కదిలేవాళ్ళం . తరువాత బాబాయి వాళ్ళ బతుకమ్మ , తరువాత బ్రాహ్మణవారి బతుకమ్మ ఇలా అందరూ ఊరేగింపుగా నడుస్తూ  ముందు సన్నాయి మేళం , వెనుక బతుకమ్మలు , ఆ వెనుక మేము కబుర్లు చెప్పుకుంటూ గిద్దె బండ చేరేవాళ్ళం . అగరుబత్తుల వాసన ఘుమ ఘుమ లాడుతూ , బతుకమ్మల పైన వెలిగించిన
చిన్న ప్రమిదలలో దీపాలు వెలుగుతూ .. పెద్ద పెద్ద బతుకమ్మలు రంగు రంగుల్లో , సాయంకాలపు నీరెండలో మెరిసిపోతూ ! అద్భుతమైన దృశ్యం ! చుట్టూ  మరింత మెరిసిపోతూ స్త్రీలు .. పిల్లలు ! గిద్దె బండ మా రాజ్యం అన్నంత స్వేచ్చ  ! పరుగులూ .. ఆటలూ , పాటలతో మార్మ్రోగుతూ ! సంతోషం అంతా అక్కడే రాశి పోసినంత అందంగా !

         ఆఖరి రోజున రెట్టించిన ఉత్సాహం తో
పాటలూ  , కోలాటాలూ వేసి బాగా అలసిపోయి ..చీకటి పడేవరకు
బతుకమ్మలను కుంటలో వదిలేసి , పసుపు గౌరమ్మలను అక్కడే ఓలలాడించి , ఆ పసుపు భక్తిగా అద్దుకొని , ప్రసాదాలు పంచుకునేవారు . ఎన్ని ప్రసాదాలు ? ఎన్నెన్ని చద్దులు ? కమ్మగా , తియ్యగా కడుపునిండా తిని , బాగా ఆడుకుని సంతోషం గా తబ్బిబ్బయ్యే పిల్లలు . రోలు రోకళ్ళు , పిస్తోలు రీళ్ళు పేలుస్తూ మగ పిల్లలు , బిస్తి గీసి , చెమ్మ చెక్కలు ఆడుతూ ఆడవారు ..! ఒక
అందమైన అనుభూతి . ఇక బాగా చీకటి పడిందని పెట్రోమాక్సు లైట్లు ముందు
దారిచూపుతుంటే , వెనుక కోలాహలంగా
ఆరుస్తూ పిల్లలం , ఆవెనుక రోజంతా పనులతో , బతుకమ్మ ఆటతో అలసిన
అమ్మలు మెల్లిగా , బతుకమ్మను సాగానంపెసామనే భారమైన  హృదయాలతో .. అడుగులు వేస్తూ , మెల్లిగా కబుర్లు
చెప్పుకుంటూ ఇళ్ళు చేరేవారం !

తొమ్మిది రోజుల సందడి అలా ముగిసేది .  మర్నాడు దసరా పండుగ ! గుడివద్ద మగవారు అందరూ చేరేవారు . గుడిలో పూజలు జరిపించి , ధ్వజ స్థంభం వద్ద జమ్మి కొమ్మను నిలబెట్టేవారు . అందరూ కాగితాలమీద  " శమీ శమయతే పాపం !
శమీ శత్రు వినాశనం ! అర్జునస్య  ధనుర్ధారీ , రామస్య ప్రియదర్శనం ! " అనే శ్లోకం రాసి , జమ్మి చుట్టూ ప్రదక్షిణాలు , మూడుసార్లు చేసి , ఆ కాగితాలను జమ్మి కొమ్మకు గుచ్చేవారు . గుడి ప్రసాదాన్ని తీసుకొని , సాయంత్రం వూరి పొలిమేర దాకా నడిచి , పాల పిట్ట దర్శనం చేసుకుని వెనుదిరిగేవారు ! పాల పిట్ట దర్శనం సకల శుభదాయకం మరి !
l
ఇవండీ మా చిన్న పల్లెటూర్లో బతుకమ్మ ,
దసరా పండుగ విశేషాలు !  ఈమాత్రం పండుగ మేమూ చేసుకున్నాం లేవో .. అంటారా ..? చాలా సంతోషం ! మన చిన్ననాటి జ్ఞాపకాలు నేమరేసుకున్నామని సంతోషిస్తా ! విసుగనిపిస్తే  క్షమించండి .. బతుకమ్మ నా జ్ఞాపకం .. నాకోసమే రాసుకున్నా !
     😃🙏🏼

🌼🌺🌻🌷🌲మా బతుకమ్మ పండుగ కథలు౼8 .🌲🌹🥀🌺🌻🌼

🌲🌹🌲🌷 చద్దుల బతుకమ్మ  - తయారీ -8 🌷🌲🌹🌲

చూస్తూ ఉండగానే , మీరు నా బతుకమ్మ కథలు చదువుతుంటేనే 8 వ రోజు వచ్చేసింది . 9 వ రోజు చద్దుల బతుకమ్మ . ఆరోజు బతుకమ్మకు వీడ్కోలు . పెద్దగా పేర్చాలని , ఎవరికి వారికే , మన బతుకమ్మే ఎత్తుగా ఉండాలనే పట్టుదల .మా అమ్మకు టార్గెట్ నా ఎత్తు . ఎప్పుడు నన్ను పక్కన నిలబెట్టి ఎత్తు కోలుచుకునేది . చాలా వరకు సాధించేది కూడా .  3,4 అడుగుల ఎత్తు బతుకమ్మ , పూలతో పేర్చాలంటే ఎన్ని పువ్వులు కావాలి ? మా అమ్మకు మంది , మార్బలం ఉండేవి మరి . దీనికోసం ముగ్గురు మనుషులను నియోగించేది . ఒకరు చుట్టుపక్కల ఊర్లకి వెళ్లి , వూరు బయట
పూసే తంగేడు పూలు తేవాలి . ఒక పెద్ద బస్తా నిండా తేవాలి . పచ్చగా పూసినవే .. పాపం మా చాకలి పాపమ్మ భర్త ఆపని మీద
వెళ్లి , ఎలాగో సాధించేవాడు . ఇక మరో ఇద్దరు పని వారు గడ్డి పూలు తెచ్చేవారు . బతుకమ్మ పండుగకి ఒక 10 రోజుల ముందే , ఈ పూలు  తెచ్చేవారు . వీటిని గునుగు పూలు అంటారు . చిన్నగా గుత్తులుగా పూసే గడ్డి పూలు . మామూలుగా ఎవరూ పట్టించుకోరు . కానీ బతుకమ్మ సీజన్ లో ఈపూలే పెద్ద ఆకర్షణ ! ఎందుకంటే ఈపూలను కట్టలుగా కట్టి , నీట గా కట్ చేసి , రంగులు అద్ది , ఎండలో పెట్టి , బాగా ఎండిన తరువాత , ఒక తట్టలో దాచేది అమ్మ . పసుపు రంగు , ఆకు పచ్చ , ఊదా , ఎరుపు , రాణి పింక్ ఇలా బాగా  డార్క్ గా ఉండే రంగులు అద్ది , ఎండబెడితే , ఎండిన తరువాత కా స్త రంగు తగ్గేది . మా రెండో అన్నయ్య ఈ పనులు చేసేవాడు . మా అమ్మకి బాగా హెల్ప్ చేసేవాడు . తమ్ముడు సాయం చేయబోయినా , ఏదో పొరబాటు చేసి తిట్లు తినేవాడు . బతుకమ్మ ఎత్తు పెరగాలంటే తంగేడు పూలు , గునుగు పూలే ముఖ్యం  .  వాటిని చక్కని  కాoబినేషన్ లో పెర్చడమే ఒక గొప్ప కళ !  అప్పుడే బతుకమ్మ అందంగా కనిపిస్తుంది . చుట్టూ పూలు పెర్చినప్పుడు అవి ఎలా నిలుస్తాయి ? మధ్యన అంతా ఖాళీ కదా !
         
              అందుకోసం మరో గడ్డి చెట్టు , పల్లెల్లో విరివిగా ఎక్కడైనా పెరిగే పిప్పింటాకు కూడా ఒక బస్తాకు కోసుకోచ్చేవాళ్ళు . మా పెరట్లో ఉన్న పిప్పింటాకు మొత్తం ముందు
రోజుల్లో ఖతం అయిపోయేది మరి . చిన్న , గుండ్రటి ఆకులతో ఉండే పిప్పింటాకు కొమ్మలనుండి దూసి , బతుకమ్మ పేర్చడానికి ఉపయోగించేవారు . తంగేడు ఆకులు కూడా వాడేది అమ్మ .బతుకమ్మ పేర్చడానికి ఒక పెద్ద
స్థాoబాళ మ్  తీసుకొని , దానిమీద పెద్ద గుమ్మడి ఆకులు పరచి , బతుకమ్మ పేరుస్తారు . నీళ్ళల్లో వదిలినప్పుడు ఆ గుమ్మడాకు  మీద తేలుతుంది బతుకమ్మ . చద్దుల బతుకమ్మ కోసం బాగా పెద్ద సైజు  ఇత్తడి ప్లేటు తయారు
చేయించి , పెట్టుకునేవారు .  తంగేడు , గునుగు , బంతి పూలు , కారం బంతి , సీత జడలు , చామంతి , నది వర్ధన , గరుడ వర్ధన , ముద్ద ఒంటి రెక్క మందారాలు , తేలు గొండి , గోరింట , గన్నేరు , కట్ల పూలు ,
బీర , గుమ్మడి పూలు  మొదలైన రకాలు వాడేవారు బతుకమ్మ పేర్చడానికి .

         బతుకమ్మ పేర్చడం అందరికీ రాదు . ఓపిక , శ్రద్ధ , ఒడుపు తెలిసి ఉండాలి . ఏమాత్రం సరిగ్గా లేకపోయినా , పక్కకి ఒరిగి , పూలు కుప్పలా పడిపోతాయి . చాలా
ఇళ్ళలొ మగవారు పేర్చేవారు. మా ఇంట్లో అమ్మ ఒక్కతే పేర్చేది. మేము చుట్టూ కూర్చుని సాయం చేసేవాళ్ళం . మా బ్రాహ్మణవారి (వైదీకి )అత్తయ్య ఇంట్లో , రంగయ్య తాతయ్య
పేర్చేవాడు. చాలా బాగా పేర్చేవాడు . పైగా వాళ్ళ బతుకమ్మ , మా బతుకమ్మకంటే ఒక పిసరైనా  పెద్దగా ఉండేది . మా నాన్న , రామ
శాస్త్రి మామయ్యా ఒకేవయసు వారు . లక్ష్మప్పా (నాన్న ) ,రామప్పా ( మామయ్యా )నారప్పా ( నారాయణ రావు , మా బాబాయి ) అని పిలుచుకునేవారు . పిల్లలం మేము కూడా ఫ్రెండ్స్ .  అందుకే కుళ్ళు కోకుండా ( మనసులో నొచ్చుకున్నా ) , సర్దుకునేదాన్ని. వాళ్ళ అన్నమ్మ , నేను ఫ్రెండ్స్ .. అది నాకంటే చిన్నదే అయినా , నాతో ఎంతో బాగా ఉండేది , నేను చెప్పినట్లు వినేది 'సరే  వదినా ' అంటూ ..

            ఇలా రోజు వారి బతుకమ్మ ఆడుతూ , చద్దుల బతుకమ్మకి తయారీ , భారీ ఎత్తున చేసేది అమ్మ . మిగిలిన వాళ్ళు ఎలా చేసేవారో తెలియదు . మా ఇంట్లో మాత్రం
పిల్లలు , పెద్దలు , పనివాళ్ళు అందరూ  యమా బిజీ అన్న మాట !

రేపు చద్దుల బతుకమ్మని ఎలా సాగానంపుతారో తెలుసుకుటే ఆశ్చర్య పోతారు . మరి ఒక్కరోజు ఓపిక పట్టండి . అన్నట్టు రేపటితో ఈ సుత్తి కొట్టడం ఆపేస్తాను . ప్రామిస్ ...😃

🏵️🌹🌺🌼🌻 మా బతుకమ్మ పండుగ కథలు ౼7 🌼🏵️🌹🌺🌻🌷

🌹🌲🌺🌲🌼బతుకమ్మ పండుగ - 7🌲
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
🌷🌲🌹🌲🌻
~~~~~~~~~~~
🍚🍨బతుకమ్మ చద్దులు  (నైవేద్యాలు ) 🍲🍟

బతుకమ్మను పసుపు కుంకుమలతో పూజించి , ఆటపాటలతో , కోలాటాలతో అలరించి ,తాము తెచ్చిన చద్దులను అక్కడ ఉంచి నైవేద్యం పెడతారు .

బతుకమ్మ కు పెట్టే నైవేద్యాలు (వండిన పదార్ధాలను ) చద్దులు అంటారు . మామామూలుగా చాలా మంది, మొదటి  8 రోజులు  బెల్లం , అటుకులు ; కొమ్ము శనగపప్పు ( వేయించిన శనగలు ) + బెల్లం , పేలాలు , పేలపిండి లో బెల్లం పొడి కలిపి ఇలా చేస్తారు .  9 వ రోజు అన్నం తో చేసే పులిహోర , దద్ద్యోజనం , తియ్య పొంగలి , మినప , పెసర గారెలు , రవ్వ లడ్డూలు , తప్పాల చెక్కలు , నువ్వు లడ్లు , పేలపిండి లడ్లు , పల్లీ ఉండలు ఇలా 3 రకాలు కానీ , ఐదు రకాలు లేదా తొమ్మిది రకాలు చేస్తారు . ఎక్కువ నైవేద్యాలు 9 వరోజు చేస్తారు కాబట్టే "చద్దుల బతుకమ్మ " అంటారు .

     మా అమ్మ మొదటి రోజునుండి రోజు వండిన చద్దులే నైవేద్యం పెట్టేది . ఇంకా
ఇద్దరో , ముగ్గురో కూడా వండిన చద్దులు తెచ్చేవారు .  మిగిలిన వాళ్ళు అటుకులు బల్లెం /పుట్నాలు బెల్లం / పేలాలు తెచ్చేవారు . పెద్ద కాన్ నిండా ప్రసాదం చేసేది అమ్మ . తియ్య పొంగలి , కట్టు పొంగలి , గారెలు , మొక్కజొన్న గారెలు ఇలా . 5 వరోజు తెల్లఅట్లు నైవేద్యం . 9 వరోజు 9 రకాలు చేసేది . పూజారి గారి ఇంట్లోని బాదం ఆకుల్లో ప్రసాదం పంచేది అమ్మ . ప్రసాదం పంచేటప్పుడు గొడవ గొడవగా , పిల్లలంతా మూగేవారు అమ్మ చుట్టూ .

నైవేద్యం పెట్టగానే , బతుకమ్మల మీద
ఉంచిన గౌరమ్మలను, ఒక పెద్ద
స్థంబాళం (పెద్ద ప్లేట్ )లోకి తీసుకుని  ,
బతుకమ్మలను గుడి వెనక ఉన్న చిన్న

చెరువు లో వదిలి పెట్టేవారు .. తరు వాత ఆ చెరువు నీళ్ళే కాడిని తెచ్చి , పసుపు గౌరమ్మల మీద చిలకరించి , మరోపెద్ద ప్లేట్ ను బోర్లించి , అందరు గుండ్రం గా ఆ ప్లేట్ పట్టుకునేవారు . అమ్మ ఓలలాడించే పాట
పాడుతుంటే అందరూ ఆ పళ్లాన్ని పైకి కిందికీ ఊపుతూ ఉండేవారు .
దీన్నే ఓలలాడిన్చడం అనేవారు .  గౌరీ దేవిపాట .. ఎంత బావుండేదో .. నాకు పూర్తిగా గుర్తు రావడం లేదు . ఇలా సాగేది ..
  " హిమవంతునింట్లో బుట్టి ,  హిమవంతు నింట్లో పెరిగి .."  పెళ్లి చేసి పంపుతూ , కూతురుకు తల్లిదండ్రులు అప్పగింతలు చెప్తూ .." నీ చిన్ని గజ్జెల పాదం ధరకొట్టి నడువకమ్మా .." అంటూ , అత్తగారి ఇంట్లో ఎలా ఉండాలో , ఎలా నడుచుకోవాలో చెప్పే పాట ! నాకు అస్సలు గుర్తు రావడం లేదు .
ఓలలాడించిన  తరువాత ఆ పసుపును అందరూ భక్తిగా మంగళ సూత్రాలకు అద్దుకుంటారు. ఐదవ తనాన్ని , సౌభాగ్యాన్ని ఇవ్వమని కోరుకుంటారు .

             తరువాత ప్రసాదాలు పంచుకుంటారు . కబుర్లు చెప్పుకుంటూ , బిస్తి గీయాడాలు , చెమ్మ చక్కలు , లాంటి వాటితో
కాసేపు తమ వయసు , ఇంటి దగ్గర ఉన్న సమస్యలూ అన్నీ మరచి ఆనందంగా గడిపి , బాగా చీకటి పడేవరకు ఇళ్ళకు చేరుకుంటారు . పల్లెల్లో ఉండే వనితలందరికీ , కేవలం వారి సంతోష , సరదాలకి సభంధించిన  పండుగ , మగవారి ప్రమేయం అస్సలు ఉండని ఏకైక పండుగ  , ఈ బతుకమ్మ పండుగ !

(మరి కొన్ని కబుర్లు రేపు చెప్పుకుందాం .. )

Sunday, 8 October 2017

,🌺🌻🌼🌷🌸💮🍁మా బతుకమ్మ పండుగ కథలు ౼6🌺🌹🌷🌻🌼🍀🍁

🌺🌷🌻🌹🍁🌸🌼బతుకమ్మ  పండుగ -6 🌼🌹🌷🍁🌸🌺

 అక్కెమ్మ కన్నీటి గాధ , త్యాగనిరతి మనసుని ద్రవింప జేస్తుంది . మా అమ్మ ఈపాట చాలా బాగా , కరుణా రసం ఉట్టిపడేట్లుగా పాడేది . చాలా పెద్ద పాట . అలాగే ఒక 4,5 పాటలు అమ్మ మాత్రమె పాడేది . మిగిలినవారికి అంత బాగా వచ్చేవి కాదు . నా దురదృష్టం కొద్దీ అమ్మ బ్రతికి ఉన్నప్పుడు ఆ జ్ఞానం లేకపోయింది . పాటలు రాసుకోలేదు , నేర్చుకోలేదు . అప్పుడు ఆ విలువ తెలియలేదు . తను ఉన్నన్ని రోజులు మా తమ్ముడి కూతురుతో , ఎంగిలి బతుకమ్మ , చద్దుల బతుకమ్మ పేర్చి ,ఆడించింది హైదరాబాద్లో . 10 సంవత్సరాలు అయింది అమ్మ పోయి .

ఇప్పుడు చెప్తున్న సుశీల కథ కూడా  అమ్మే చెప్పేది . అందరూ అమ్మ చుట్టూ కూర్చుని శ్రద్ధగా వినేవారు . 9 రోజుల్లో చద్దుల బతుకమ్మ ఆడే రోజు కథ చెప్పేది . మిగిలిన
రోజుల్లో పాట మాత్రమె !

🌹🌹🌹🌹సుశీల కథ 🌹🌹🌹🌹🌹
ఒకా నొక పుణ్యదంపతులకి ఏడుగురు కొడుకులు, ఒక్కతే కూతురు.
కొడుకుల తరవాత, ఆఖర్న పుట్టిన ఆడపిల్ల సుశీలను చాలా గారాబంగా పెంచుకున్నారు.
కొడుకులకు పెళ్ళిళ్ళు చేసి, కూతురుకు కూడా పెళ్ళి చేసి కాశీయాత్రకు భయలుదేరి వెళతారు..

ఆశ్వీజమాసంలో బతుకమ్మ పండుగ వచ్చింది. తల్లతండ్రులు దగ్గరలో లేరు కాబట్టి సుశీల, పెద్ద వదిన దగ్గరకు వెళ్ళి.. "పట్టుచీర, పట్టు రవికె, కాళ్ళకడియలు "
మొ. కావాలని అడుగుతుంది. ఆమె కోపంగా మొహం తిప్పుకుని "నా దగ్గర లేవు"
అంటుంది. అలాగే ఆరుగురు వదినలూ "మా దగ్గర లేవు " అంటారు. ఏడవ వదిన మాత్రం" నేను ఇస్తాను కానీ పట్టు రవికెకు గంధం అంటకూడదు, పట్టు చీర కు పసుపు అంటరాదు, భంగారు కడియాలు నొక్కులు పడరాదు ., అలా అయితేనే ఇస్తాను. ఒక వేళ అలా జరిగితే మాత్రం నీ నెత్తురు కళ్ళ జూస్తాను, గుర్తు పెట్టుకో.. ".. సుశీల వదిన గారి ఆంక్షలన్నీ సంతోషంగా ఒప్పుకొని, నగలు, చీరా, రవికా తీసుకొని వెళ్ళింది.

ఎనిమిదిరోజులూ బతుకమ్మ ఆడింది కానీ, కాళ్ళకు పసుపు రాసుకోలేదు.. మెడకు గంధం పూయనివ్వలేదు.. స్నేహితురాళ్ళతో 'బిస్తి ' గీయలేదు..వారు ఎంత అడిగినా ఒప్పుకోలేదు..వదినగారికి ఇచ్చిన మాట కోసం..
కానీ చద్దుల బతుకమ్మ నాడు స్నేహితులు పట్టుబట్టి సుశీల మెడకి గంధం, కాళ్ళకి పసుపు పూసి, బిస్తి గీయించి (ఆడపిల్లల.ఆట..రెండు చేతులూ బిగించి పట్టుకుని
పాదాలు నేలకానించి, చుట్టూ తిరగడాన్ని బిస్తి గీయడం అంటారు) , ఆట లాడించి గానీ వదల్లేదు.

కానీ సుశీల రవికెకు గంధం, చీరకు పసుపు , బంగారు కడియాలకు నొక్కులూ పడ్డాయి.సుశీల భయపడి వదినగారు పనిలో వున్నప్పుడు అవి తిరిగి ఇచ్చేసింది. తరువాత చూసుకున్న వదినకి చాలా కోపం వచ్చి పట్టు చీర రవికా
చింపి తలకు, వాసెన గట్టి పడుకుంటుంది. కాసేపటికి భర్త వచ్చి "ఏమైంది " అని అడుగుతాడు...ఆమె తలనొప్పి అని చెప్తుంది.. "ఏం రాస్తే తగ్గుతుంది? " అని అడుగుతాడు.. "నెత్తురు రాస్తే తగ్గుతుంది. " "ఏ నెత్తురు కావాలి ? "
అంటాడు.. "నీ చెల్లి రక్తం తెస్తే తగ్గుతుందీ " అంటుంది.
ఒక్కగానొక్క గారాల చెల్లి సుశీల..ఆమె రక్తం ఎలా తీస్తాడు..
??
మర్నాడు అడవికి పోయి, కాకి ని చంపి ఆ నెత్తురు తెచ్చి ఇస్తాడు.
సంతోషంగా లేచి, భర్తకి వంట చేసి పెట్టి, ఆనెత్తరు నుదుటికి పట్టించి ,
కడవ తీసుకుని నీళ్ళకు వెళ్ళింది.
"కట్లా కట్లా కడవ.తీసుకొని
మెట్లా భావికి నీళ్ళకి పోతే..
కలవారి కోడలు కాకి నెత్తురు పెట్టుకుందీ "....
అని అందరూ నవ్వుతారు.
మళ్ళీ తలకి వాసెన గట్టి పడుకుంటుంది.
భర్త మళ్ళీ అడుగుతాడు.. ఆమె నీ చెల్లి రక్తం కావాలి అంటుంది.
మర్నాడు పిట్ట రక్తం తెచ్చి, అది మా చెల్లిదే అంటాడు.
ఆమె ఆ రక్తాన్ని నుదుటికి పట్టించి కడవతో నీళ్ళకు వెళుతుంది.
మళ్ళీ అందరూ..
"కట్లా కట్లా కడవ.తీసుకొని
మెట్లా భావికి నీళ్ళకి పోతే..
కలవారి కోడలు పిట్ట నెత్తురు పెట్టుకొచ్చిందీ "....
అని నవ్వుతారు.
మళ్ళీ కోపంతో ఇంటికి వచ్చి , భర్త ముందు ఉరి పోసుకుంటానని బెదిరిస్తంది.
అప్పుడు భర్త, ఈ సారి చెల్లిని చంపి, ఆమె రక్తమే తెస్తానని మాట ఇచ్చి ..
సూది, దబ్బనం, కత్తి, నువ్వులు, పెరుగన్నం మూట గట్టుకోని,
చెల్లి దగ్గరకు వచ్చి "మీ అత్తింటి వారు తీసుకొని రమ్మన్నారు " అని చెప్పి బయలుదేరదీస్తాడు. సుశీల నిజంగా భర్త దగ్గరకే వెళుతున్ననని సంతోషంగా బయలుదేరుతుంది. అడవికి చేరుకోగానే పెరుగన్నం తినమంటాడు.
తింటుంది. అలసిన సుశీల నిద్రకు పక్రమించగానే, వడిలో పడుకో బెట్టుకొని నువ్వులు తలలో పోసి కుక్కడం మొదలు పెడతాడు.. పేలు కుక్కినట్లు..అలా చేస్తే గాఢమైన నిద్ర పడుతుందట..
సుశీల నిద్ర పోగానే సూది తో గుచ్చుతాడు... రక్తం రాదు..
దబ్బనం తో గుచ్చతాడు.. రక్తం రాదు కానీ సుశీల నిద్ర లేచి.
"అన్నా, .నన్ను.చంపడానికి ఇంత కష్టం ఎందుకూ...
కత్తితో ఒకేసారి చంపరాదా..నా నెత్తరు తీసుకెళ్ళి వదినకి ఇవ్వు. "
అప్పుడు కత్తితో పొడిచి రక్తం తీసుకుని వెళ్ళిపోతాడు.
మరణించిన
సుశీల పొట్ట చేద బావిగా,
కాళ్ళూ చేతులు చేద బొక్కెన, తాడూ,
కళ్ళు రామచిలుకలూ..
జుట్టు రంగు రంగుల పూల మొక్కలు గా మారి అందమైన తోట వెలుస్తుంది.
కాశీయాత్రకు వెళ్ళిన తల్లిదండ్రులు తిరిగి వస్తూ , ఈ తోట చూసి వెళ్ళేటప్పుడు
లేని తోట 6నెలల్లో ఎలా వచ్చిందా అని అబ్బుర పడతారు.
భావిలో నీరు త్రాగి సేద తీరుదామని, చేద బొక్కెన భావిలో వేస్తాడు తండ్రి.
విచిత్రంగా బావిలోంచి మాటలు వినపడతాయి ..
" ముట్టకు ముట్టకు ఓ నాన్నా, ముడితే నీ చేయి కందేనూ
అంటకు అంటకు ఓనాన్నా .....అంటితే నీ చేయి కందేనూ " అంటూ..
అతను చేద వదిలేసి..తల్లికి ఇస్తాడు.
తల్లి నీళ్ళు తోడ బోయినా అలాగే వస్తాయి మాటలు.
బయటివారు ఎవరు ముట్టుకున్నా ఏమీ వినపడటంలేదు.
తమ ఏడుగురు కొడుకులనూ, కోడళ్ళనూ పిలుస్తారు.
ఆరుగురు కొడుకులూ, కోడళ్ళూ ముట్టుకున్నా.
"ముట్టకు ముట్టకు ఓ అన్నా.. / వదినా .."
అంటూ మాటలు వచ్చాయుి
ఏడో అన్న తాకినప్పుడు " పాపకారి వదిన చెప్పిందని..
దోషకారి అన్నయ్యవు నీవే కదా నన్ను చంపిందీ.. "
అని మాటలు వినపడతాయి. సుశీల తల్లిదండ్రులు
జరిగినవన్నీ తెలుసుకొని, సుశీల భర్తను పిలిపించి ఆమెకు
ఉత్తర క్రియలు జరిపిస్తారు. సుశీల భర్త శివ భక్తుడు.
తనను కూడా భగవదైక్యం చేసుకొమ్మని శివునికై తపస్సు చేస్తాడు.
శివ పార్వతులు ప్రత్యక్షమై, నిష్కారణంగా మరణించిన సుశీల తిరిగి బ్రతికి వస్తుందని, అందుకు తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మ ఆడి, గౌరీ దేవిని ఆట పాటలతో,
నైవేద్యాలతో ప్రీతి చెందేటట్లు చేయమని చెప్తారు.
అలా తొమ్మిది రోజులు బతుకమ్మను పూజించి, పసుపు గౌరమ్మను ఓల లాడించగానే, సుశీల పన్నెండేళ్ళ బాలగా నడచి వస్తుంది.
ఆనందంగా ఆమెను అక్కున చేర్చుకుని...ఆనందంగా గడుపుతారు .
అప్పటినుండీ ఆడ పిల్లలు తమ ఆయుష్షుకోసం..సౌభాగ్యం కోసం
గౌరీ దేవి శుభాసీస్సుల కోసం
బతుకమ్మను పూలతో పేర్చి , పసుపు కుంకుమలతో కొలిచి , నీళ్ళల్లో వదిలి తమ భక్తినీ , ప్రేమనీ , గౌరవాన్నీ పాటల ద్వారా తెలుపుకుంటారు . అందుకే ఎంతో ఉదాత్తమైన , ఉన్నత మైన విలువలు కలిగిన పండుగ ఇది .